II Międzynarodowe Forum Gospodarcze na Jurze

3 października 2019 roku na zamku w Ogrodzienieckim mieliśmy okazję zorganizować niezwykłe wydarzenie jakim było II Międzynarodowe Forum Gospodarcze na Jurze. Podczas spotkania w gronie zaproszonych ekspertów poruszaliśmy tematy istotne dla rozwoju Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Grono prelegentów zasilili:

1. Anna Pilarczyk-Sprycha, Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Ogrodzieniec kamienne Serce Jury, morze możliwości!

2. Piotr Winek, Manager Business Hub
Nowa przestrzeń wsparcia biznesu

3. Andrzej Sadowski, Prezydent Centrum im. Adama Smitha, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP
Z czego jutro? Jak wyrwać się z pułapki średniego rozwoju?

4. dr Grzegorz Jankowski, Prodziekan ds. kierunku Turystyka i Rekreacja GWSH
Turystyka szansą na rozwój regionów

5. Maciej Buś, ISO Profit
ISO 27001 - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, a strategia Unii Europejskiej  dotycząca bezpieczeństwa Informacji,  cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa informacji dla biznesu UE.

6. Krystian Dudek, podkom. KWP Katowice, wydział d/w z cyberprzestępczością
Cyberprzestępczość zabezpieczenie przedsiębiorcy i jego kontrahentów.

 

Podczas Forum, zorganizowano przedstawienie Wieczór z duchami, a także targi produktów regionalnych.

Organizatorami wydarzenia były Fundacja Europa House, Fundacja Oui Silesie, Gmina Ogrodzieniec, Zamek sp. z o.o., Manager Business HUB.

Projekt został objętym honorowym patronatem Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Anny Pilarczyk-Sprycha i był on współfinansowany w ramach z budżetu samorządu województwa śląskiego.