V Międzynarodowe Forum Gospodarcze Oui Silesie

10 października 2018 roku w Hotelu Tychy Prime odbyło się V Międzynarodowe Forum Gospodarcze Oui Silesie. Wydarzenie było organizowane przez Fundację Europa House, Fundację Oui Silesie, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną.

Głównym punktem programu było wystąpienie Konsula Generalnego Francji w Polsce Frideric'a de Touchet oraz Wicemarszałka Województwa Śląskiego Michała Gramatyki. Podczas spotkania poruszyli oni kwestię szans i wyzwań dotyczących współpracy pomiędzy regionem Haut-de-France we Francji a Województwem Śląskim. Przedstawiciele obu państw podkreślili chęć i potrzebę działania na rzecz odnowienia formalnej współpracy pomiędzy regionami (współpraca ta formalnie uległa zakończeniu w 2016 r po zmianach administracyjnych w północnej Francji.)

Ważnym elementem spotkania było także wystąpienie Pana Jacka Cebuli reprezentującego gliwicką fabrykę Opla, który opowiadał o planach rozwoju firmy pod francuskim kierownictwem. Ciekawym głosem w dyskusji było wystąpienie  francuskiego przedsiębiorcy Johna Oriard'a, Dyrektora Fabryki Plastyków sp. z o.o. Groupe Plastivaloire Poland, który opowiadał o swojej przygodzie w Polsce i o tym dlaczego warto zostać tu zostać. Podczas spotkania głos zabrał także przedstawiciel Uniwersytetu Śląskiego, prof. Adam Wojtaszek, odpowiedzialny za współpracę międzynarodową uczelni. W swoim wystąpienie przedstawił on nowoczesne kierunki kształcące przyszłych tłumaczy pod kątem tłumaczeń biznesowych.

Forum zamykało wystąpienie Prezesa Zawierciańskiego Forum Pracodawców Krzysztofa Peronia, który opowiadał o wyzwaniach współczesnego pracodawcy.

Szczególnie ważny jest dialog na temat integracji środowiska frankofońskiego na śląsku. Integracja ta może mieć różne wymiary: społeczny, ekonomiczny, kulturowy. Jednak niezależnie od formy, którą ona przybierze najważniejsze jest to, iż z jej owoców skorzystać może zarówno polska jak i francuska strona.