VI Międzynarodowe Forum Biznesu Tak Śląskie/Oui Silesie: Edukacja dla gospodarki

25 IX 2109 roku o godzinie 10:00 na sali projekcyjnej Pasażu Kultury Andromeda w Tychach odbyło  szóste już forum Tak Śląskie/ Oui Silesie: Edukacja dla gospodarki. 

Podczas spotkania w gronie ekspertów omawialiśmy współczesne wyzwania edukacji względem dynamicznie zmieniających się potrzeb europejskich i krajowych rynków pracy. Do grona prelegentów zaproszeni zostali przedstawiciele samorządu, nauki, NGO oraz oczywiście biznesu. Spotkanie odpowiadało na pytania, o to jakie kompetencje zawodowe podniosą nie tylko konkurencyjność krajowej gospodarki, ale także umożliwią optymalny rozwój pracowników. Organizowane przez nas VI Międzynarodowe Forum ma charakter cykliczny i jest jednym z większych tego typy eventów w regionie.  Ma ono w swoim zamierzeniu promować województwo, jako miejsce przyjazne do współpracy międzynarodowej na płaszczyźnie edukacyjnej, biznesowej i kulturalnej. Co roku przyciąga ono przedstawicieli kilkudziesięciu firm z kapitałem międzynarodowym. 

Grono naszych prelegentów zasilili:

1. Maciej Gramatyka - Wiceprezydent Tychów ds. Społecznych:
Miejskie instytucje oświatowe, a potrzeby lokalnego rynku pracy.   

2. Ewa Stachura-Pordzik - Prezes Podstrefy Tyskiej KSSE SA:
Dobre praktyki w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb przedsiębiorców.
 

3. Katarzyna Ptak - Dyrektor PUP Tychy:
Potrzeby i wyzwania współczesnego rynku pracy.
 

4.  prof. Tadeusz Burzyński - Sektorowa Rada ds. Kompetencji:
Nowe trendy w edukacji.
 

5. Aleksandra Wojciechowska - Instytut Badań Edukacyjnych, Doradca Regionalny:
Zintegrowany System Kwalifikacji

6. Anne-Sophie Basta - Prezes Oui Silesie:
Projekt Kameleon 

  

Dyskusja: 

W dyskusji na temat dostosowania współczesnych programów kształcenia do zmian na krajowym rynku pracy wzięli udział:

 • Ewa Stachura-Pordzik - Prezes Podstrefy Tyskiej KSSE SA 
 • Katarzyna Ptak - Dyrektor PUP Tychy 
 • prof. Tadeusz Burzyński - Sektorowa Rada ds. Kompetencji 
 • Dorota Gnacik - Miejskie Centrum Oświaty 
 • Joanna Żebrowska - Dyrektor Zespołu Szkół nr 7 w Tychach
 • prof. Krzysztof Szaflarski - Rektor GWSH
 • prof. Adam Wojtaszek - Dyrektor Instytutu Języka Angielskiego UŚ
 • Anne-Sophie Basta - Fundacja Oui Silesie

  

Organizatorzy: 

 • Fundacja Oui Silesie! 
 • Fundacja Europa House 
 • Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA 

Partnerzy: 

 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa 
 • Powiatowy Urząd Pracy w Tychach 
 • Instytut Turystyki w Krakowie 
 • Miejskie Centrum Oświaty w Tychach 

Patronaty honorowe: 

 • Patronat honorowy Prezydenta Andrzeja Dziuby 
 • Patronaty medialne: 
 • TVP3 
 • Twoje Tychy 
 • Europerspektywy