Włoski językiem przyszłości

20.05.2014

Włoski językiem przyszłości?! Pewnie, że tak! Jak wykazują statystyki w naszym kraju pojawia się coraz więcej firm włoskich. Przodują w tym takie miejsca jak Warszawa, Kraków, ale także Śląsk ? zwłaszcza Tychy, gdzie od ponad dwóch dekad produkowane są popularne FIATy.

Wzrost zainteresowania Polską, jako miejscem godnym do inwestycji stwarza nam niezwykłą szansę na karierę. Aby z niej skorzystać często nie wystarcza powszechna w Polsce znajomość języka angielskiego, warto, a nawet trzeba podszlifować właśnie znajomość języka włoskiego. Jednak poza zwiększeniem szans na zatrudnienie kilka innych argumentów przemawia za nauką tego pięknego języka. Oto kilka z nich:

  • Włoski uznawany jest na jeden z najpiękniejszych języków świata i obok francuskiego od czasów Casanowy i Romea i Julii określany jest mianem języka miłości. 
  • Po włosku na świecie mówi około 65 mln ludzi. 
  • Włochy to światowy lider w modzie, grafice i projektowaniu wnętrz. 
  • Kuchnia włoska jest jedną z najbardziej popularnych na świecie, warto zatem wiedzieć co jemy. 
  • Włosi to bardzo otwarty naród. Znajomość tego języka sprzyja nawiązywaniu bliższych relacji z pięknymi włoszkami i przystojnymi Włochami.

Lingua italiana ? il futuro?! Certo che lo ?!

Secondo le statistiche nel nostro paese ci sono sempre pi? aziende italiane. Le eccellenze italiane in luoghi come Varsavia, Cracovia, ma anche Slesia - soprattutto Tychy, dove da pi? di due decenni i prodotti Fiat sono popolari.

Il crescente interesse del paese Polonia, come un luogo degno di investimenti ci offre un?opportunit? unica per una carriera. Usarlo non ? ancora abbastanza diffuso in Polonia come la conoscenza della lingua inglese, vale la pena, o anche solo per il bisogno di rispolverare la conoscenza della lingua italiana. Tuttavia, oltre ad aumentare l?occupazione lavorativa molti altri argomenti serve e aiuta imparare questa bella lingua. Qui ci sono alcuni esempi : 

  • l?italiano ? considerato una delle lingue pi? belle del mondo accanto al francese fin dai tempi di Casanova e di Romeo e Giulietta si chiama il linguaggio dell?amore. 
  • l?italiano nel mondo ? parlato da circa 65 milioni di persone. 
  • Italia ? leader mondiale nella moda, grafica e design di interni. 
  • la cucina italiana ? una delle pi? popolari al mondo, se si vuole sapere cosa mangiamo. 
  • Gli italiani sono persone molto aperte. La conoscenza della lingua favorisce a stabilire un rapporto pi? stretto con la bella e bello Italiano/a.

ASB