Tychy będą miały swój Stadion Miejski

02.06.2014

W 2015 roku w Tychach nastąpi otwarcie Stadionu Miejskiego. Będzie to w pełni nowoczesny obiekt mieszczący 15 tysięcy fanów piłkarskich - cała widownia będzie zadaszona. Wielkość boiska wyniesie 105 x 68 metrów, murawa będzie posiadała instalacje do podgrzewania, zraszania wodą i odprowadzenia nadmiaru wody opadowej w przypadku ulewnych deszczów. Stadion wybudowany będzie na powierzchni 18.000 m2, a jego kubatura wyniesie 141.000m3.

Na trybunach za bramkami umieszczone zostaną wielkowymiarowe telebimy, pokazujące bieżące wydarzenia na stadionie. Bezpieczeństwo na obiekcie zapewniać będzie system identyfikacji kibica przy wejściu na obiekt oraz stały monitoring telewizyjny wspomagający służby porządkowe.

Poza organizacją imprez sportowych na stadionie można organizować inne imprezy masowe np. koncerty muzyczne itp. Będzie on także spełniał wszystkie wymogi UEFA oraz FIFA, koszt całej inwestycji ma wynieść niecałe 129 mln złotych. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na 2015 rok.


Nel 2015. a Tychy si aprir? il nuovo Stadio Comunale. Sar? una struttura completamente moderna con una capienza di 15.000 tifosi di calcio - tutto il pubblico potr? sedere al coperto. La dimensione del campo sar? di 105 x 68 metri, sar? dotato di impianti per il riscaldamento, acqua nebulizzata, avr? un impianto di drenaggio delle acque piovana in caso di forti piogge per gestire l?eccesso delle acque. Lo stadio sar? costruito sulla superficie di 18.000 m2, e il suo volume sar? 141.000 m3.

In tribuna dietro le porte saranno collocati schermi oversize che mostreranno gli eventi in corso allo stadio. La sicurezza presso l ?impianto f ornir? u na s istema d i i dentificazione all?ingresso della propriet?, e il monitoraggio costante della tv per supportare il lavoro delle forze dell?ordine.

Oltre all?organizzazione di eventi sportivi allo stadio, ? possibile organizzare altri eventi di massa come concerti musicali, etc rispettar? inoltre tutti i requisiti di UEFA e FIFA, il costo dell?intero progetto dovrebbe essere inferiore a 129 milioni. Il completamento della costruzione ? previsto per il 2015.