Organizatorzy Beaujolais

15.07.2014

Od jakiegoś czasu dawkujemy Państwu informacje o organizowanym przez CIM wydarzenia z okazji Beaujolais Nouveau. Dziś oficjalnie informujemy o najważniejszych szczegółach związanych z tą imprezą.

Pierwsze tego typu wydarzenie na Śląsku przyjęło nazwę Międzynarodowe Spotkanie Biznesu przy Beaujolais Nouveau. Jest to wyraz połączenia idei cyklicznych spotkań przedstawicieli sektora administracji publicznej i przedsiębiorców z Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej z ideą święta corocznej celebracji i degustacji młodego wina z obecnego rocznika. Wraz z Centrum Integracji Międzynarodowej wydarzenie organizują:

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. powstała w 1996 roku w celu wsparcia i przyspieszenia procesów restrukturyzacyjnych oraz stworzenia nowych miejsc pracy w regionie. Obejmuje swoją działalnością 4 podstrefy i ponad 200 przedsiębiorstw. Zajmuje się nie tylko zarządzaniem podległej jej terenom oraz pomocą i obsługą dla zrzeszonych w niej podmiotów, ale przede ciągłym rozwojem strefy i stymulowaniem kooperacji gospodarczej w regionie.

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach to jedna z największych tego typu organizacji na Śląsku, zrzeszająca ponad 150 przedsiębiorców regionalnych i lokalnych. Jej głównym celem jest powiązanie i reprezentowanie wspólnych interesów zrzeszonych podmiotów, a także krzewienie norm i zasad etyki w działalności gospodarczej. Przygotowuje do działania na wspólnym rynku europejskim i pomaga w pozyskiwaniu środków finansowych, organizuje szkolenia i seminaria podnoszące konkurencyjność lokalnych firm oraz zapewnia dla swoich członków pakiet bezpłatnych usług informacyjnych i doradczych.

Miejskie Centrum Kulturyhttp://www.kultura.tychy.pl/ ? najważniejsza placówka kulturalna w Tychach zapewni oprawę artystyczną imprezy.

To oczywiście nie wszystko ? podczas wydarzenia swoje produkty zaprezentuje wiele firm i przedsiębiorców, przede wszystkim lokalnych. O części z nich już pisaliśmy, kolejne zaprezentujemy w ciągu następnych trzech tygodni.