Honorowy patronat oraz wsparcie istotne dla regionu inicjatywy w Unii Europejskiej

31.07.2015

Otrzymaliśmy honorowy patronat oraz wsparcie istotnej dla regionu inicjatywy w Unii Europejskiej.

DPP to połączenie trzech działających w Brukseli polskich biur regionalnych: opolskiego, małopolskiego i śląskiego. Organizacja udzieliła nam nie tylko patronatu honorowego, ale również wsparcia merytorycznego. Oznacza to większą liczbę interesujących gości i prelegentów na zbliżającej się edycji Si Silesia.

Celem Domu Polski Południowej w Brukseli jest budowanie wizerunku Polski Południowej wobec instytucji UE jako silnego europejskiego makroregionu, pełniejsze wykorzystanie atutów i głównych szans rozwojowych trzech województw (m.in. potencjału inwestycyjnego), skuteczniejsze wykorzystanie funduszy unijnych, zabieganie o wspólne interesy regionów zrzeszonych w DPP wobec UE i przeciwdziałanie ewentualnym wspólnym zagrożeniom. Organizacja powstała w październiku 2014 roku.