Przy Si Silesia 2015 ponownie współpracujemy z niezawodną tyską izbą

26.08.2015

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach od lat wspiera i integruje zarówno lokalnych, jak i regionalnych przedsiębiorców działających na terenie Śląska. Skupia ok. 200 firm - należą do niej w większości małe i średnie firmy, głównie z sektora budownictwa, usług motoryzacyjnych oraz przemysłu, a także duże firmy i zakłady komunalne. Izba organizuje szereg imprez oraz szkoleń mających na celu podniesienie konkurencyjności lokalnych firm, przygotowanie ich do działania na wspólnym rynku europejskim oraz pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych. Członkowskie mogą korzystać z bezpłatnych usług informacyjnych oraz doradczych. OIPH współdziała z wieloma podmiotami z kraju i z zagranicy.


Jeśli posiadasz przedsiębiorstwo na Śląsku to warto zwrócić uwagę właśnie na OIPH i odwiedzić ich na izba.tychy.pl.