Fundacja Europa House partnerem Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

08.12.2017

7 grudnia 2017 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Fundacja Europa House zawarły umowę partnerską o współpracy w zakresie wspólnej organizacji międzynarodowych wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, naukowych i badawczo - rozwojowych.

Umowę w imieniu uczelni podpisała JM Rektor WSB prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz. Fundację Europa House reprezentowali prezes dr Patryk Szczygieł oraz wiceprezes Anne Sophie Basta - Szczygieł.

Wspó
łpraca zapowiada się bardzo interesująco zważywszy na wiele wspólnych celów, ciekawe kontakty oraz obustronny entuzjazm do pracy na rzecz integracji międzynarodowej.

W spotkaniu mającym na celu nawiązanie długoterminowej współpracy pomiędzy Uczelnią i Fundacją wzięli udział dr Sabina Ratajczak - Prorektor ds. Rozwoju, Małgorzata Małecka - Tomala - Koordynator projektu oraz Paweł Urgacz - Dyrektor Działu Współpracy z Zagranicą.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej