Konferencja wyzwania i korzyści w relacji biznes - podmioty ekonomii społecznej

17.05.2018

W dniu dzisiejszym jesteśmy uczestnikami konferencji pod honorowym patronatem Darii Szczepańskiej, Zastępcy Prezydenta Miasta Tychy ds. Społecznych: Wyzwania i korzyści w relacji biznes - podmioty ekonomii społecznej - samorząd, której organizatorem jest Miasto Tychy, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Podstrefa Tyska oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej