Szkolenie - Dostosowanie do wymogów RODO (unijnego rozporządzenia o ochronie danych)

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest dedykowane dla osób zarządzających i odpowiedzialnych za zabezpieczenie i nadzór nad danymi osobowymi w firmie. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakie zmiany w przepisach niesie nowe unijne rozporządzenie, jakie czynności i działania powinny zostać podjęte aby dostosować się do nowych przepisów oraz zyskają świadomość konsekwencji niewłaściwego wykonania prawa. 

Dofinansowanie

Na to szkolenie można otrzymać dofinansowanie do 80% w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP. Nasza firma posiada akredytację PARP. Pomagamy opracować komplet dokumentów umożliwiających uzyskanie dotacji. 

Program szkolenia

1. Unijne rozporządzenie o ochronie danych - nowe podejście do ochrony danych osobowych

2. Nowe zasady przetwarzania danych osobowych w RODO
 a. Zmiany w sposobie wyrażenia zgody na przetwarzanie
 b. Konieczność wykazania przestrzegania przepisów - nowy obowiązek Administratora Danych

3. Obowiązek informacyjny
 a. Możliwość ustnej informacji - w jakiej sytuacji można stosować
 b. Rozszerzenie dotychczasowych klauzul informacyjnych na dokumentach

4. Prawa osób, których dane dotyczą:
 a. Kiedy osoby mają prawo do sprzeciwu oraz usunięcia swoich danych
 b. Realizacja nowego prawa do przenoszenia danych - kogo dotyczy oraz jak może być realizowana

5. Współpraca z firmami zewnętrznymi:
 a. Nowe obowiązki podmiotów przetwarzających
 b. Poprawne klauzule w umowach na gruncie nowych przepisów RODO
 c. Metody weryfikacji podwykonawców - przykłady

6. Analiza ryzyka - ocena skutków przetwarzania - nowy obowiązek placówki medycznej:
 a. Kiedy należy przeprowadzić analizę
 b. Co powinno się znaleźć w ocenie skutków
 c. Analizy ryzyka dla systemów informatycznych - przykład

7. Inspektor Ochrony Danych w świetle RODO
 a. Konieczność powołania IOD
 b. Czym różni się Inspektor Ochrony Danych od Administratora Bezpieczeństwa Informacji
 c. Zasady współpracy z zewnętrznym IOD - przykłady

8. Dokumentacja ochrony danych  - jakie zmiany należy wprowadzić
 a. Zmiany w Polityce bezpieczeństwa i rejestrze zbiorów
 b. Zmiany w instrukcji zarządzania systemem informatycznym
 c. Nowy rejestr czynności przetwarzania
 d. Zakres i zapisy dokumentacji przetwarzania danych - przykład

9. Kodeksy postępowania i certyfikacja
 a. Stosowanie zatwierdzonych kodeksów postępowania
 b. Certyfikacja - potwierdzenie dla firmy prawidłowego przetwarzania danych. 

10. Nowy obowiązek informowania o naruszeniach - sposób realizacji

11. Sankcje za naruszenia
 a. Administracyjne kary pieniężne i ich wysokość
 b. Sposób nakładania sankcji
 c. Jakie czynniki są brane pod uwagę przy ustalaniu sankcji

12. Plan dostosowania organizacji do wymagań RODO
 a. Działania niezbędne do podjęcia
 b. Road-map - harmonogram działań

13. Pytania uczestników

Czas trwania:

6 h zegarowych (8 h szkoleniowych)
+ 2 godziny indywidualnych konsultacji pod kątem wdrożeniowym

Cena szkolenia:

1599 zł netto  - dla firm (minimum 5 firm podczas szkolenia) 

900 zł netto - dla firm z dofinansowaniem w ramach BUR - Bazy Usług Rozwojowych (minimum 5 firm podczas szkolenia)

*Koszt szkolenia wynosi 2000 zł od osoby. Fundacja pomaga opracować dokumenty umożliwiające uzyskanie dofinansowania do 80% wartości szkolenia.

Zapewniamy: 
  • Trenera prowadzącego szkolenie,
  • Prezentację (sprzęt do przeprowadzenia prezentacji - o ile jest konieczny),
  • Podręcznik i RODO 
  • Catering
  • Obiad
Prowadzący szkolenie

Nasz trener RODO - wieloletni Administrator Bezpieczeństwa Informacji, biegły sądowy z zakresu bezpieczeństwa informacji, od kilkunastu lat związany także z branżą informatyczną. Posiadający wykształcenie wyższe podyplomowe z tematyki bezpieczeństwa informacji oraz MBA. Certyfikowany audytor  wiodący ISO 27001:2007, audytor ISO 20000:2007 oraz ISO 9001:2008, dodatkowo posiadający certyfikaty między innymi CompTia Security+, MCP/MCSE/MCSA.

Aktywnie pełni funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w firmach prywatnych, administracji oraz ogólnokrajowej korporacji. Posiada doświadczenie w kompleksowym wdrażaniu wymagań Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz RODO.

Szkolenia RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych)